iSideWith har över 2,2 miljarder svar på våra politiska opinionsundersökningar, över 32 länder. Dessa insikter är nu tillgängliga som egna dataset för akademisk eller statsvetenskaplig forskning. Vårt självbetjäningsverktyg låter dig ladda ner dataset om populära problem som är segmenterade genom väljare politisk anslutning, ideologi, stat, stad, postnummer, omröstningsdistrikt och referenswebbplats. Uppskattningar av folkräkning är tillgängliga efter ålder, inkomst, ras och utbildning. Personligt identifierbar information om väljare är aldrig inkluderad.

Ladda ner en dataset

iSideWith politisk omröstning gör det enkelt att få insiktsfulla åsikter från miljontals väljare runt om i världen eller i ditt lokala distrikt. Du skapar frågan och vi ger dig detaljerad geografisk och demografisk analys av dina resultat.

Skapa en anpassad undersökning

iSideWith är den största destinationen för engagerade väljare. Öka medvetenhet och stöd för din sak, kampanj eller tjänst genom riktad visning och videoannonsering.

Starta en annonskampanj

ISideWith e-postabonnemangstjänsten förbinder intresserade användare med en riktade orsak eller kampanj. Med en dubbel inloggning väljer användarna uttryckligen för framtida kommunikation med dig och bekräftar via e-post. Detta ger en målinriktade lista som är aktivt engagerad och intresserad av ditt problem.

Starta en e-postregistreringskampanj