ลองตอบคำถามทางการเมือง
แบบสอบถาม  |  โพลล์  |  คู่กรณี  | 
คำตอบนี้เตือนฉันจะลงคะแนนเสียง

ประเด็นที่ได้รับความนิยมมากขึ้น

ดูวิธีการที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะเข้าข้างในประเด็นทางการเมืองอื่น ๆ ที่นิยม...

“ใช่และตำรวจควรจะเพิ่มพื้นที่อาชญากรรมสูง”

ในการตอบสนองไปที่: รัฐบาลควรเพิ่มการเฝ้าระวังวิดีโอในสถานที่สาธารณะ?

พูดคุยท่าทางนี้...

Español ภาษาไทย