Prova den politiska frågesport
+

Green Party’s politik i electoral frågor

Kandidater

ämnen

Val  ›  Kandidattransparens

Bör man kräva att politiska kandidater gör sina senaste skattedeklarationer tillgängliga för allmänheten?

  Partiets supportbasJa

Val  ›  förtroendevalda

Om antalet förtroendevalda minskas?

  Partiets supportbasJa, och minska deras löner och pensionsförmåner

Val  ›  Stöd till politiska partier

Bör politiska partier få pengar från staten?

  Partiets supportbasNej, finansiering borde komma från deras medlemmar

Val  ›  Rösträttsålder

Ska rösträttsåldern sänkas?

  Partiets supportbasNej, och det borde krävas att väljarna klarar ett grundläggande prov där de visar sin förståelse för politik för att få rösta

Val  ›  Kampanjfinans

Ska företag, fackförbund och ideella organisationer tillåtas att ge donationer till politiska partier?

  Partiets supportbasNej


Hur liknar din politiska tro på Green Party’s politik? Ta den politiska frågesporten för att ta reda på det.

Val  ›  Utlänningars rösträtt

Bör utlänningar, som för närvarande är bosatta i Colombia, har rätt att rösta?

  Partiets supportbasJa, men inte förrän de bott 5 år i landet.

Español Svenska